Przeskocz do treści
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Historia parafii

Historia parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu

W 1989 roku zostaje wezwany przez Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka ówczesny wikariusz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie Ks. Wiesław Wronka i zostaje powiadomiony, że w związku z rozwojem i rozrostem miasta Łowicza potrzebny jest nowy kościół. Kościół Św. Ducha, który dotychczas zaspokajał potrzeby duchowe wiernych, stał się zbyt mały, aby pomieścić wszystkich uczęszczających na niedzielne Msze Św. W związku z tym Władza Diecezjalna Archidiecezji Warszawskiej skierowała właśnie Ks. Wiesława Wronkę do utworzenia nowej placówki duszpasterskiej i poleciła budowę kościoła. Ks. Wiesław podejmuje się tego zadania.

Początki są trudne, lecz przychylność ludzi sprawia, że delegowany do tego dzieła kapłan rozpoczyna z wielkim entuzjazmem wypełniać powierzone mu zadanie. Na początku określone zostaje terytorium przyszłej parafii i wydzielone granice z macierzystej parafii p.w. Św. Ducha, gdzie Ks. Wronka pracował początkowo jako wikariusz. Następują negocjacje z Władzami miasta i zamiana działki parafilanej na teren pod nowy kościół i plebanię. Przy postawionym krzyżu na pozyskanym placu, w każdą niedzielę licznie gromadzą się wierni na modlitwę, na razie pod „gołym niebem”, ale już niedługo w budynku kościoła.

Z wielkim zaangażowaniem wiernych od maja 1990 roku trwają prace nad budową kaplicy tymczasowej i plebanii. Wierni wspierają duchowo i materialnie Ks. Wiesława, w tym również własną pracą. Dekretem z dnia 15 grudnia 1990 roku Ks. Prymas Kardynał Józef Glemp eryguje nową wspólnotę parafialną przy budującym się ośrodku duszpasterskim p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza, a jej proboszczem zostaje Ks. Wiesław Wronka. W styczniu 1991 roku Ks. Biskup Marian Duś poświęca nowy dom parafialny, w którym mieści się kaplica na potrzeby wspólnoty parafialnej, sale katechetyczne oraz mieszkania dla kapłanów.

Równolegle do trwających przy obiekcie z kaplicą prac powstaje projekt kościoła autorstwa mgr inż. architekta Feliksa Dzierżanowskiego i mgr inż. Mariana Korala. Ks. Wiesław Wronka i jego przyjaciel Ks. Stefan Kotwiński, aktualnie proboszcz parafii Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście w Warszawie, starają się, by przyszła świątynia była funkcjonalna i jak najlepiej dostosowana do potrzeb wiernych. W lipcu 1991 roku projekt zyskał akceptację Komisji Architektoniczno–Artystycznej Kurii Metropolitarnej Warszawskiej, i po niewielkich poprawkach przystąpiono do budowy kościoła.

Wspaniała atmosfera, życzliwość parafian, otwartość na posługę i pracę Ks. Proboszcza sprawiły, że podjęte dzieło budowy kościoła było realizowane sprawnie. Wszyscy chcieli pomóc w wielkim przedsięwzięciu. Każdy chciał dołożyć swoją „cegiełkę”.

W 1991 roku wylano ławy fundamentowe, a 10 czerwca 1992 roku ruszyła właściwa już budowa świątyni. Dnia 29 września 1992 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego przez Pierwszego Biskupa Ordynariusza nowoutworzonej Diecezji Łowickiej – Ks. Bp-a Alojzego Orszulika. Szybko zaczęły pnąć się ku górze mury nowej świątyni, a na zakończenie prac w roku 1992 miały one już 4,8 m wysokości. Powstały też fundamenty pod wieże. Na wiosnę następnego roku budowa ruszyła na nowo. Prace związane z dachem ukończono w 1994 roku. Równocześnie kończono stawianie wież kościoła. Nowa świątynia została oddana w stanie surowym na wiosnę 1995 roku. Dalsze prace toczyły się w miarę pozyskiwanych funduszy. Momentem przełomowym było zlokalizowanie na placu przy nowym kościele miejsca celebry Mszy Św. podczas pielgrzymki Ojca Św. do Ojczyzny w 1999 roku. Kolejne 2 lata to czas wyposażania wnętrza kościoła i przygotowanie do jego konsekracji. 22 września 2001 roku, 11 lat po utworzeniu parafii, kościół zostaje konsekrowany przez Bp-a Łowickiego Alojzego Orszulika.

To jedynie zarys historii budowy świątyni, ale za tymi wszystkimi działaniami kryją się wielcy, wspaniali ludzie i ogromny wysiłek całej parafii. Ks. Proboszcz, choć przybył do Łowicza z Warszawy, do miejsca wcześniej nieznanego, to pozyskał swoją pracowitością i poświęceniem serca Łowiczan. Z pewnością nie sposób wymienić tych wszystkich, którzy wspierali Ks. Wiesława w organizowaniu nowej parafii. Pamiętając ich wszystkich należy wymienić tych najbardziej zaangażowanych. Są to przede wszystkim mieszkańcy wiosek, którzy na zmianę pełniąc wyznaczone dyżury pomagali murarzom w ich pracach, a także Panowie: P. Józef Durka, który podjął się funkcji inspektora nadzoru budowy kościoła, oraz P. Ppłk Kazimierz Pietrzak, dowódca jednostki wojskowej w Łowiczu, który w chwilach trudnych zawsze służył nie tylko pomocą i wsparciem w postaci sprzętu, ale także gotowością posłania swoich żołnierzy do pomocy przy budowie. Obaj panowie nie doczekali zakończenia tego wielkiego dzieła. Czynnie wspierali wysiłki w budowie bracia Urbanek, właściciele firmy produkującej przetwory z warzyw i owoców – Panowie: Wojciech, Jacek i Andrzej, oraz ich ojciec Kazimierz. Można by wymieniać wielu innych Dobrodziejów, o których dzisiaj Parafianie pamiętają i dziękują za ich zaangażowanie i poświęcenie. Wspólnota nasza staje się coraz silniejsza w jedności z Dobrym Pasterzem, a świątynia wybudowana w trudzie i znoju, w tak krótkim czasie, jest wielką radością i dumą dla wszystkich Parafian. Wszystko dla większej chwały Bożej i na świadectwo wiary dla ich dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń.

Dodaj komentarz