Przeskocz do treści
Slide 1
Image is not available
Slide 1
Image is not available
Slide 1 - copy
Image is not available
Slide 1 - copy - copy
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Image is not available
PlayPause
previous arrow
next arrow

Historia parafii

Historia parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu

W 1989 roku zostaje wezwany przez Księdza Biskupa Kazimierza Romaniuka ówczesny wikariusz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie Ks. Wiesław Wronka i zostaje powiadomiony, że w związku z rozwojem i rozrostem miasta Łowicza potrzebny jest nowy kościół. Kościół Św. Ducha, który dotychczas zaspokajał potrzeby duchowe wiernych, stał się zbyt mały, aby pomieścić wszystkich uczęszczających na niedzielne Msze Św. W związku z tym Władza Diecezjalna Archidiecezji Warszawskiej skierowała właśnie Ks. Wiesława Wronkę do utworzenia nowej placówki duszpasterskiej i poleciła budowę kościoła. Ks. Wiesław podejmuje się tego zadania.

Początki są trudne, lecz przychylność ludzi sprawia, że delegowany do tego dzieła kapłan rozpoczyna z wielkim entuzjazmem wypełniać powierzone mu zadanie. Na początku określone zostaje terytorium przyszłej parafii i wydzielone granice z macierzystej parafii p.w. Św. Ducha, gdzie Ks. Wronka pracował początkowo jako wikariusz. Następują negocjacje z Władzami miasta i zamiana działki parafilanej na teren pod nowy kościół i plebanię. Przy postawionym krzyżu na pozyskanym placu, w każdą niedzielę licznie gromadzą się wierni na modlitwę, na razie pod „gołym niebem”, ale już niedługo w budynku kościoła.

Z wielkim zaangażowaniem wiernych od maja 1990 roku trwają prace nad budową kaplicy tymczasowej i plebanii. Wierni wspierają duchowo i materialnie Ks. Wiesława, w tym również własną pracą. Dekretem z dnia 15 grudnia 1990 roku Ks. Prymas Kardynał Józef Glemp eryguje nową wspólnotę parafialną przy budującym się ośrodku duszpasterskim p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza, a jej proboszczem zostaje Ks. Wiesław Wronka. W styczniu 1991 roku Ks. Biskup Marian Duś poświęca nowy dom parafialny, w którym mieści się kaplica na potrzeby wspólnoty parafialnej, sale katechetyczne oraz mieszkania dla kapłanów.

Równolegle do trwających przy obiekcie z kaplicą prac powstaje projekt kościoła autorstwa mgr inż. architekta Feliksa Dzierżanowskiego i mgr inż. Mariana Korala. Ks. Wiesław Wronka i jego przyjaciel Ks. Stefan Kotwiński, aktualnie proboszcz parafii Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście w Warszawie, starają się, by przyszła świątynia była funkcjonalna i jak najlepiej dostosowana do potrzeb wiernych. W lipcu 1991 roku projekt zyskał akceptację Komisji Architektoniczno–Artystycznej Kurii Metropolitarnej Warszawskiej, i po niewielkich poprawkach przystąpiono do budowy kościoła.

Wspaniała atmosfera, życzliwość parafian, otwartość na posługę i pracę Ks. Proboszcza sprawiły, że podjęte dzieło budowy kościoła było realizowane sprawnie. Wszyscy chcieli pomóc w wielkim przedsięwzięciu. Każdy chciał dołożyć swoją „cegiełkę”.

W 1991 roku wylano ławy fundamentowe, a 10 czerwca 1992 roku ruszyła właściwa już budowa świątyni. Dnia 29 września 1992 roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego przez Pierwszego Biskupa Ordynariusza nowoutworzonej Diecezji Łowickiej – Ks. Bp-a Alojzego Orszulika. Szybko zaczęły pnąć się ku górze mury nowej świątyni, a na zakończenie prac w roku 1992 miały one już 4,8 m wysokości. Powstały też fundamenty pod wieże. Na wiosnę następnego roku budowa ruszyła na nowo. Prace związane z dachem ukończono w 1994 roku. Równocześnie kończono stawianie wież kościoła. Nowa świątynia została oddana w stanie surowym na wiosnę 1995 roku. Dalsze prace toczyły się w miarę pozyskiwanych funduszy. Momentem przełomowym było zlokalizowanie na placu przy nowym kościele miejsca celebry Mszy Św. podczas pielgrzymki Ojca Św. do Ojczyzny w 1999 roku. Kolejne 2 lata to czas wyposażania wnętrza kościoła i przygotowanie do jego konsekracji. 22 września 2001 roku, 11 lat po utworzeniu parafii, kościół zostaje konsekrowany przez Bp-a Łowickiego Alojzego Orszulika.

To jedynie zarys historii budowy świątyni, ale za tymi wszystkimi działaniami kryją się wielcy, wspaniali ludzie i ogromny wysiłek całej parafii. Ks. Proboszcz, choć przybył do Łowicza z Warszawy, do miejsca wcześniej nieznanego, to pozyskał swoją pracowitością i poświęceniem serca Łowiczan. Z pewnością nie sposób wymienić tych wszystkich, którzy wspierali Ks. Wiesława w organizowaniu nowej parafii. Pamiętając ich wszystkich należy wymienić tych najbardziej zaangażowanych. Są to przede wszystkim mieszkańcy wiosek, którzy na zmianę pełniąc wyznaczone dyżury pomagali murarzom w ich pracach, a także Panowie: P. Józef Durka, który podjął się funkcji inspektora nadzoru budowy kościoła, oraz P. Ppłk Kazimierz Pietrzak, dowódca jednostki wojskowej w Łowiczu, który w chwilach trudnych zawsze służył nie tylko pomocą i wsparciem w postaci sprzętu, ale także gotowością posłania swoich żołnierzy do pomocy przy budowie. Obaj panowie nie doczekali zakończenia tego wielkiego dzieła. Czynnie wspierali wysiłki w budowie bracia Urbanek, właściciele firmy produkującej przetwory z warzyw i owoców – Panowie: Wojciech, Jacek i Andrzej, oraz ich ojciec Kazimierz. Można by wymieniać wielu innych Dobrodziejów, o których dzisiaj Parafianie pamiętają i dziękują za ich zaangażowanie i poświęcenie. Wspólnota nasza staje się coraz silniejsza w jedności z Dobrym Pasterzem, a świątynia wybudowana w trudzie i znoju, w tak krótkim czasie, jest wielką radością i dumą dla wszystkich Parafian. Wszystko dla większej chwały Bożej i na świadectwo wiary dla ich dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń.

Dodaj komentarz