Przeskocz do treści
Slide 1
Image is not available
Slide 1
Image is not available
Slide 1 - copy
Image is not available
Slide 1 - copy - copy
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Image is not available
Slide 1 - copy - copy - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj - kopiuj
Image is not available
PlayPause
previous arrow
next arrow

1. Niedzielna liturgia słowa przypomina Nam, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia, tak by było one bardziej przepełnione Ewangelią. Niełatwe to zadanie, ale wraz z Psalmistą chcemy powtarzać: „ Daj mi poznać Twoje drogi Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Swych pouczeń”.

2. W czwartkowe święto nawrócenia św. Pawła kończy się Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy o modlitwie w tej intencji i starajmy się budować jedność w naszych rodzinach i domach, wspólnotach, zakładach pracy, w całym naszym narodzie.

3. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie - kolęda. Jest to okazja do spotkania, bliższego poznania się i wspólnej modlitwy. Pragniemy też zanieść Wam dar błogosławieństwa Bożego. Plan kolędy na najbliższe dni:

- w poniedziałek, 22 stycznia od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice blok 13, 14, 15, a od godz. 18 blok nr. 16 i 17 (3 księży)

- we wtorek, 23 stycznia, od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice blok 18 i 19, a od godz. 18 blok nr. 20 (2 księży)

- w środę, 24 stycznia od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice blok nr. 21, 22, 23, a od godz. 18 blok nr. 24 (3 księży)

- w czwartek, 25 stycznia, od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice , blok 27 i 28, a od godz. 18 blok nr. 29 (2 księży)

- w piątek, 26 stycznia, od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice blok nr 30, 31, 32, a od godz. 18 blok nr. 33 i 34 (3 księży)

- w sobotę, 27 stycznia, od godz. 9, odwiedzimy mieszkańców Jamna i Grudz Nowych (3 księży)

- w poniedziałek, 29 stycznia, od godz. 16 odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice blok nr. 35, 38 i 39, a od godz. 18 blok nr. 40 i 41 (3 księży).

4. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci a jutro Dzień Dziadka. Niech nasza pamięć, dobre słowa i modlitwa będzie wyrazem naszej szczególnej miłości.

5. W niedzielę, 4 lutego, po Mszy św. o godz. 10 odbędzie się spotkanie opłatkowe dla Rady Parafialnej i Sołtysów z naszej Parafii. Ksiądz Proboszcz serdecznie zaprasza.

6. W tym tygodniu patronują nam:

- w środę, 24 stycznia, św. Franciszek Salezy – biskup i doktor Kościoła

- w czwartek, 25 stycznia, św. Paweł – apostoł narodów

- w piątek, 26 stycznia, św. Tymoteusz i Tytus – biskupi, uczniowie św. Pawła

1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.

2. Od czwartku, 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Niech modlitwa nieustannie trwa, bo podziały wśród chrześcijan to rana, która boli i osłabia świadectwo ich wiary.

3.  Dziś o godz. 15 kolejne spotkanie dla Rodziców i dzieci z klas III, które przygotowują się do I komunii św., połączone ze Mszą św.

4. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie - kolęda. Niech to będzie okazja do wspólnej – rodzinnej modlitwy i do rozmowy z duszpasterzem. Chrześcijanin przyjmujący kapłana w swoim domu daje świadectwo przynależności do Kościoła. W najbliższych dniach odwiedzimy:

 - w poniedziałek, 15 stycznia od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców ul. Łódzkiej i Makowiska (3 księży)

- we wtorek, 16 stycznia, od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice blok 5 i 6 (2 księży)

- w środę, 17 stycznia od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców ul. Katarzynów (3 księży)

- w czwartek, 18 stycznia, od godz. 16, mieszkańców os. Bratkowice , blok 7 i 8 (2 księży)

- w piątek, 19 stycznia, od godz. 16, mieszkańców os. Bratkowice blok 9, 10, 11 a od godz. 18 blok nr. 12 (3 księży)

- w sobotę, 20 stycznia, od godz. 9, odwiedzimy mieszkańców Wygody i Urbańszczyzny (3 księży)

- w poniedziałek, 22 stycznia, od godz. 16 mieszkańców os. Bratkowice blok 13, 14, 15, a od godz. 18 blok nr. 16 i 17 (3 księży).

5. W przyszłą niedzielę o godz. 12:30 Msza św. w intencji Rycerstwa Niepokalanej, a po Mszy św. spotkanie formacyjne.

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „ To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej Miłości. Zostaliśmy tez włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Mamy coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa i od Niego uczyć się, jak kochać bliźnich.

3. . W naszej parafii trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Jest to okazja do spotkania, bliższego poznania się i wspólnej modlitwy. Pragniemy też zanieść Wam dar błogosławieństwa Bożego. Plan kolędy na najbliższe dni:

- w poniedziałek, 8 stycznia od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców ul. Kaliskiej, bloki i domy jednorodzinne (3 księży)

- we wtorek, 9 stycznia, od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice, blok 1, 2, 3b (2 księży)

- w środę, 10 stycznia od godz. 16, mieszkańców ul. Powstańców – bloku i domy jednorodzinne (3 księży)

- w czwartek, 11 stycznia, od godz. 16, mieszkańców os. Bratkowice , blok 3c i 4 (2 księży)

- w piątek, 12 stycznia, od godz. 16, mieszkańców ul. Jana Pawła II, ul. Topolowa i Ułańska (3 księży)

- w sobotę, 13 stycznia, od godz. 9, odwiedzimy mieszkańców Serok i Zawad (3 księży)

- w poniedziałek, 15 stycznia, od godz. 16 mieszkańców ul. Łódzkiej i ul. Makowiska (3 księży).

4. W przyszłą niedziele o godz. 15 kolejne spotkanie połączone ze Mszą św. dla rodziców i dzieci klas. III, które przygotowują się do I komunii świętej.

5. Ogłoszenia znajdują się na tablicy ogłoszeń pod chórem i na stronie internetowej  parafii.

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego przypomina nam, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego świata. To kolejna okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie, że osobistym przykładem autentycznej wiary mamy pociągać innych do Pana Boga.

2. Podczas Mszy św. pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak mędrcy ze wschodu  tak i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia.

3. W naszej parafii trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Jest to okazja do spotkania, bliższego poznania się i wspólnej modlitwy. Pragniemy też zanieść Wam dar błogosławieństwa Bożego. Plan kolędy na najbliższe dni:

- w poniedziałek, 8 stycznia od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców ul. Kaliskiej, bloki i domy jednorodzinne (3 księży)

- we wtorek, 9 stycznia, od godz. 16, odwiedzimy mieszkańców os. Bratkowice, blok 1, 2, 3b  (2 księży)

- w środę, 10 stycznia od godz. 16, mieszkańców ul. Powstańców – bloku i domy jednorodzinne (3 księży)

- w czwartek, 11 stycznia, od godz. 16, mieszkańców os. Bratkowice , blok 3c i 4 (2 księży)

- w piątek, 12 stycznia, od godz. 16, mieszkańców ul. Jana Pawła II, ul. Topolowa i Ułańska (3 księży)

- w sobotę, 13 stycznia, od godz. 9, odwiedzimy mieszkańców Serok i Zawad (3 księży)

- w poniedziałek, 15 stycznia, od godz. 16 mieszkańców ul. Łódzkiej i ul. Makowicka (3 księży).

1. Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest Ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia, stanowi sanktuarium życia i świętości. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

2. Dzisiaj żegnamy 2023 rok. Zapraszamy na nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne o godz. 16:30. Będziemy Bogu dziękować za mijający czas i będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny i dla naszych rodzin. Możemy uzyskać odpust zupełny za publiczny śpiew Ciebie Boga wysławiamy – pod zwykłymi warunkami.

3. W poniedziałek, 1 stycznia 2024 roku przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze św. w nowy rok będą odprawiane o godz. 7, 8, 10, 11:15, 12:30 i 17. Jest to święto nakazane, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św. Za pobożne odmówienie hymnu do Ducha Świętego można uzyskać odpust zupełny.

4. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza św. dla dzieci i młodzieży w pierwszy piątek o godz. 16:30. Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu dla dorosłych o godz. 7 i 18. Spowiadamy przed każdą Mszą św. i w czasie Mszy św.

5. Msze św. w dni powszednie są odprawiane o godz. 7, 8 i 18.

6. W najbliższą sobotę, 6 stycznia, świętować będziemy Objawienie Pańskie, zwane w naszej tradycji świętem Trzech Króli. Msze św. według porządku niedzielnego. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę by oznaczyć nasze domy i mieszkania. Kredę i kadzidło przygotowali ministranci z ks. Pawłem i będzie je można nabyć przed Mszą św. Ofiary składane za kadzidło i kredę są przeznaczone na fundusz ministrancki. Ofiary składane na tace są przeznaczone na działalność misyjną Kościoła.

7. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu modlitwy i rozmowy z duszpasterzem. W tym tygodniu odwiedzimy:

- we wtorek, 2 stycznia od godz. 16 ul. Czajki bloki 1a, 1b, 1c (2 księży)

- we środę, 3 stycznia od godz. 16 mieszkańców ul. Wygoda i Zgoda oraz os. Kostka blok 13, 14 i 15 (3 księży)

- w czwarte, 4 stycznia od godz. 16 mieszkańców os. Kostka blok 16, 16a, 17, 18 (2 księży)

- w piątek, 5 stycznia od godz. 16 mieszkańców os. Kostka blok 19, 20, 21, 22 (2 księży)

W poniedziałek 8 stycznia , od godz. 16 mieszkańców ul. Kaliskiej bloki i domy jednorodzinne (3 księży)

8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12:30 adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 8 Msza św. dla Kół Żywego Różańca z naszej parafii.

9. Całej wspólnocie i tym, którzy z nami przeżywają te radosne święta życzymy obfitości Bożych darów oraz opieki Matki Najświętszej.